ساخت فیلمی از زندگینامه ملک عبدالعزیز، سردمدار فرقه وهابیت، خاندان سعودی را هراسان کرده است.

آل سعود ووهابیت شاخ های شیطان