همواره بزرگان اهل تسنن، شیعه را بخاطر لعن کردن برخی از دشمنان اهل بیت مورد هجوم قرار میدهند وادعا دارند که بهیچ عنوان درمذهب اهل تسنن لعن وجود ندارد اما ببینید اسناد اینکار را درمعتبرترین منابع اهل سنت که نه تنها اینکار را نهی نمیکنند بلکه فحاشی عایشه در صحیح بخاری ومسلم را برایش فضیلت میدانند!!!!باور نمیکنید خودتان ببینید..

                             []

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 دی 1390    | توسط: سنت نبوی    | طبقه بندی: کلیپ ها، پاسخ به پرسش ها وشبهات دینی، شبکه های جهانی،     |
نظرات()