ببینید بهانه جدید وهابیون برای فرار از مناظره که میگویند نباید با کسانی که قرآن خواندن بلد نیستند مناظره کرد!!وحال ببینید قرآن خواندن عبدالله حیدری وهابی را که به ادعای خودش در مقابل علمای شیعه شیخ الاسلام (شیخ الشیطان)است ودوسال است که شرایط مناظره با دکتر قزوینی را پذیرفته ولی هر بار به دلیلی از زیر این کار فرار میکند و اینهم یک بهانه جدید نمیدانم اینها با اینهمه دروغ چگونه خود را مسلمان میدانند.خودتان ببینید و قضاوت کنید

                                          []

نوشته شده در تاریخ شنبه 24 دی 1390    | توسط: سنت نبوی    | طبقه بندی: کلیپ ها، اخبارشبکه های برون مرزی، پاسخ به پرسش ها وشبهات دینی،     |
نظرات()