ببینید کسانی که ادعا دارند میخواهند مردم را به راه راست هدایت کنند چگونه خودشان راه گم کرده و در کوچکترین مسائل روائی و حدیثی بیسوادی و جهل و البته نفاق خود را به نمایش میگذارند.

                              []

نوشته شده در تاریخ جمعه 30 دی 1390    | توسط: سنت نبوی    | طبقه بندی: کلیپ ها، پاسخ به پرسش ها وشبهات دینی، اخبارشبکه های برون مرزی،     |
نظرات()