کسانی که ادعا میکنند میخواهند مردم را براه راست هدایت می کنند سالهای سال است که فهم وشعور مخاطبین را به سخره میگیرند وسعی دارند  مثل همیشه با یک دروغ وتزویر یک روایت را با مضمون وموضوعی کاملا متفاوت بجای روایت دیگری معرفی کنند ومردم را فریبدهند!

 آقایان اهل تسنن ، آیا واقعا اسلام حقیقی اینست که این افراد مدّعی آنند!؟ 

 اعتقاداتی که تنها بادروغ ونیرنگ به خورد خلق الله داده میشود؟؟

 باید به این منافقین گفت که هر گردی گردو نیست وهر سیبیلوئی هم بابات نیست که دستش رو بگیری وببری خونه پیش مادرت!!!

                                         []

 

تهیه وتنظیم:وصال حق؛wesalfa

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 17 بهمن 1390    | توسط: سنت نبوی    | طبقه بندی: کلیپ ها، پاسخ به پرسش ها وشبهات دینی، اخبارشبکه های برون مرزی،     |
نظرات()