عبدالله حیدری کارشناس شبکه وهابی کلمه فارسی، در سخنانی توهین آمیز، خطاب به علمای شیعه گفت: «علمای شیعه، شعبده باز و دروغگو هستند. این ها فقط به خاطر پوشاندن خفت و رسوایی خودشان، صحبت از مناظره های علمی می کنند.»

به گزارش سایت وصال حق به نقل از جام ، عبدالله حیدری کارشناس شبکه وهابی کلمه در تاریخ 19 دسامبر (28 آذر 1390) در توهینی بی سابقه به تمام علمای بزرگ و اندیشمند شیعه، در حالیکه آن ها را شعبده باز و دروغگو نامید، گفت: «این شعبده بازان، جعل کنندگان و دروغگویانی که به دروغ صحبت از مناظره می کنند، تمام هدفشان از ارائه پیشنهاد مناظره، پوشاندن خفت و رسوایی خودشان می باشد.»
شایان ذکر است که امروزه وهابیت با شگردهای مختلف رسانه¬ای، به طور وسیعی در حال تبلیغ عقاید باطل خود بوده و علاوه بر آن، مشکلات امنیتی بسیاری را در کشور اسلامی ایران ایجاد کرده است. شبکه فارسی زبان کلمه که یکی از مهم ترین شبکه های مروج افکار وهابیت می باشد در برنامه های خود از روش های مختلف عملیات روانی استفاده می کند تا چهره مثبتی را از وهابیت نشان دهد که ادعای اخیر نیز از همین نوع است.
نکته قابل توجه اینجاست که شبکه های وهابی وقتی با دعوت دانشمندان شیعه به مناظره مواجه می گردند، به سیاه نمایی روی آورده و از گفتگو در شرایط برابر فرار می کنند.
باید از کارشناسان وهابی پرسید اگر شیعیان برای اثبات دین خود با صدای رسا دعوت به مناظره کنند، آیا این نشان از ضعف و زبونی و رسوایی ایشان دارد یا دلیل بر شجاعت و استحکام فکری آنان است.
واضح است که این گونه سیاه نمایی ها و گریز از مناظره، دلیلی جز ترس از آشکار شدن حقایق و برملا شدن چهره حقیقی وهابیت ندارد.

نوشته شده در تاریخ جمعه 28 بهمن 1390    | توسط: سنت نبوی    | طبقه بندی: اخبارجهان اسلام ومسلمانان، اخبارشبکه های برون مرزی، شبکه های جهانی،     |
نظرات()